รับตรง เพิ่มเติม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 57

รับตรง เพิ่มเติม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 57

 UploadImage

 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
การรับสมัคร
วันที่รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น.
สถานที่สอบข้อเขียน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.00 น.
วันสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 


***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครของโครงหารได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

 

Comments