เกณฑ์คัดเลือกรับตรง (โควตา) มน. 2558

UploadImage

เกณฑ์/องค์ประกอบ/ค่าน้ำหนัก
การสอบคัดเลือกนักเรียนระบบรับตรง (โควตา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีการศึกษา 2558


UploadImage

ที่มา :http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_bachelor.html

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments