รับตรง โครงการพิเศษ ICT ม.ศิลปากร 2557

UploadImage

โครงการพิเศษ (รับตรง)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 40 คน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการรับสมัคร
-ONET 30%
-GPAX 20%
-GAT 10%
-PAT71 20%
-PAT72 20%

กำหนดการ
รับสมัครนักศึกษา 10-15 ก.ค 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ก.ค. 57


ที่มา : http://www.ict.su.ac.th/admission/

Comments