ปฏิทินรับตรง แพทย์ มข. 2558

UploadImage

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา  2558UploadImage


ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments