โครงการ SCI SEED สานฝันคนพันธุ์วิทย์ มอ. 2557

UploadImage

โครงการ"SCI SEED สานฝันคนพันธุ์วิทย์"


คุณสมบัติ
UploadImageUploadImage


กำหนดการ
รับสมัคร                                                     ตั้งแต่บัดนี้ -22 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์             12 กันยายน 2557
สอบสัมภาษณ์                                            18 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์        24 กันยายน 2557
ยืนยันสิทธิ์                                          24-30 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                   7 ตุลาคม 2557

ค่าสมัคร 200 บาท

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments