รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออกบางพระ 57

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ตะวันออกบางพระ 57

UploadImage

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2557 (ในวันเวลาราชการ)

 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเปิดรับสมัครสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิศวกรรมเกษตร
5. สาขาวิศวกรรมเมคราทรอนิกส์ (สำหรับสาขานี้ยังไม่มีในประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนั้นติดต่อรายละเอียดได้ที่ สาขาวิศวกรรมเกษตร 038-358201-7 ต่อ 7003)

http://academic.rmutto.ac.th/academic/images/PDF/omam/prakardrub_3.pdfComments