รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ 2557
UploadImage

 

 
รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครถึง 15 กรกฎาคม 2557 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม TU-GET : http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/en/litu-tests
รายละเอียดเพิ่มเติม SMART-I : http://smart.bus.tu.ac.th/
ข้อกำหนดการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI International Program) 
***ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments