ม.เอกชน 45 แห่ง เหลือที่นั่งรับ นร.อีก 3.8 หมื่นคน

ม.เอกชน 45 แห่ง เหลือที่นั่งรับ นร.อีก 3.8 หมื่นคน

UploadImage
 

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัด สสอท. หลายแห่งยังมีที่นั่งเหลือสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนในปีการศึกษา 2557 จำนวน 38,192 คน ใน 45 สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3,500 คน ม.เกริก 1,867คน ม.จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1,000 คน ม.คริสเตียน 300 คน ม.เจ้าพระยา 200 คน ม.ชินวัตร 500 ม.เซนต์จอห์น 260คน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2,000 คน ม.ธนบุรี 1,200 คน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 899 คน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 500 คน ม.ปทุมธานี 500 คน ม.พายัพ 500 คน ม.ฟาร์อีสเทอร์น 620 คน ม.ภาคกลาง 1,000 คน ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,200 คน ม.เนชั่น 210 คน ม.รังสิต 1,500 คน ม.วงษ์ชวลิตกุล 1,600 คน ม.เวสเทิร์น 200 คน ม.ศรีปทุม 2,400 คน ม.สยาม 1,000 คน ม.หอการค้าไทย 3,000 คน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1,700 คน ม.หาดใหญ่ 1,264 คน ม.อัสสัมชัญ 100 คน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 400 คน ม.เอเชียอาคเนย์ 588 คน

       นายก สสอท. กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเชียงราย 910 คน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 100 คน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 300 คน วิทยาลัยราชพฤกษ์ 300 คน วิทยาลัยทองสุข 300 คน วิทยาลัยนครราชสีมา 790 คน วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 500 คน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 199 คน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3,125 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 320 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 300 คน ม.ราชธานี 1,000 คน ม.รัตนบัณฑิต 40 คน ส่วน ม.กรุงเทพธนบุรี และสถาบันรัชต์ภาคย์ ม.ตาปี และ ม.เกษมบัณฑิต แจ้งว่าสามารถรับไม่จำกัดจำนวนCredit: ผู้จัดการออนไลน์


Comments