รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ3 ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 2557

UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร
UploadImage

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ : 0-3428-1075, 098-3158949  โทรสาร : 0-3428-1075    
Email : fengnrsw@ku.ac.th


ที่มา : http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/258-2557


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments