รับตรง ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ 57

รับตรง ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ 57

UploadImage


โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557 จะเปิดรับนิสิตทั้งหมด 300 คน

เปิดรับสมัคร 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557ลำดับ สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 60 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 คน
3. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 60 คน
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 คน
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 60 คน

UploadImage


***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments