รับตรง ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

  

UploadImage

รับตรง

คณะเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยียานยนต์
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
ปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ 4 ปี / ภาคสมทบ 2 ปีต่อเนื่อง (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

 

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า (ในหลักสูตรภาคปกติ)
- สำเร็จการศึกษาในชั้น ปวส. ช่างยนต์ ยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ในหลักสูตรภาคสมทบ)

กำหนดการ
รับสมัคร  1 เม.ย. - 22 มิ.ย. 2557

วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.miat.ac.th/eadmission/
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม
1. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย โทร 02-4503695
2. สายตรงฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โทร 081-8132839, 087-0772991
3. เว็บไซต์สถาบันฯ http://www.miat.ac.th
4. Facebook: www.facebook.com/miatUniversity

Comments