รับตรง ม.ราชภัฏสงขลา 57 รอบ 2

รับตรง ม.ราชภัฏสงขลา  57 รอบ 2

UploadImage

UploadImage


มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (มรภ.) สงขลา เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการสอบ คัดเลือกประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 จำนวน 418 คน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนใจซื้อใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พ.ค. รับสมัครวันที่ 6-8 พ.ค. 2557

หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/main.php

Comments