รับตรง ม.รามคำแหง 57

รับตรง ม.รามคำแหง 57

UploadImage

 
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2557 และ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2557 (ทุกวัน) โดยจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ที่ ม.ร.หัวหมากและสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด และเปิดรับทางอินเตอร์เน็ต การเปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลางที่หัวหมาก 12 คณะ ได้แก่ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัศนมาตร์ศาสตร์ และคณะสาธารสุขศาสตร์เฉพาะที่สาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร.0-2310-8614-24
หรือ www.ru.ac.th


Comments