รับตรง แพทย์แผนจีน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

UploadImage

รับตรง แพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 16 คน

คุณสมบัติ
- สำเร้จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.chandra.ac.th/th/news.php?news_ID=4008

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments