รับตรง สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ มก. 57

รับตรง สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ มก. 57

UploadImage


UploadImage
 


รับตรง สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จ หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/index1.php

Comments