รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 57

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 57

UploadImage

UploadImage


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างหรือโทรศัพท์ (034)255095, (034)258813 เว็บไซต์ http://www.educ.su.ac.th/


***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments