รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

UploadImage

รับตรง ภาคพิเศษ
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 70 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.80
- ใช้คะเเนน O-NET,GAT,PAT

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments