รับตรง ป.ตรี เทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

UploadImage
 

รับตรง
คณะเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
ปีการศึกษา 2557

ภาคปกติ 4 ปี / ภาคสมทบ 2 ปีต่อเนื่อง (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

 

สาขาวิชาเอก ที่เปิดสอน
- การจัดการทั่วไป
- การจัดการธุรกิจยานยนต์
- การจัดการอุตสาหกรรม


คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า (ในหลักสูตรภาคปกติ)
- สำเร็จการศึกษาในชั้น ปวส. (ในหลักสูตรภาคสมทบ)

กำหนดการ
รับสมัคร  1 เม.ย. - 22 มิ.ย. 2557


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.miat.ac.th/eadmission/
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

1. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย โทร 02-4503695
2. สายตรงฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โทร 081-8132839, 087-0772991
3. เว็บไซต์สถาบันฯ http://www.miat.ac.th
4. Facebook: www.facebook.com/miatuniversity

Comments