รับตรง ครั้งที่ 2 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2557

UploadImage
รับตรง (ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ปีการศึกษา 2557


คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับ 330 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 160 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 250 คน
- คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ รับ 40 คน
- สถาบันเทคโนโลยีการบิน รับ 60 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

กำหนดการ
รับสมัคร 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 2 มิ.ย. 2557
ประกาศผล 16 มิ.ย. 2557

ที่มา :  http://academic.rmutto.ac.th/www/?q=node/46


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments