รับตรง โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ มข. 2557

UploadImage
รับตรง โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 6 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในประเภทกีฬาที่สาขาวิชากําหนดในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในปี พ.ศ.2556-2557 เท่านั้น หรือ
- เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
- เป็รนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
- ใช้คะแนน GAT,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร 16 เม.ย. - 5 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์ 17 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 มิ.ย. 2557
รายงานตัว 21-23 ก.ค. 57

ที่มา : http://ednet.kku.ac.th/register/indexmanu4.php


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments