รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ นานาชาติ มข.

UploadImage

รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
(โครงการพิเศษ นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA ภาษาอังกฤษ 3.00
- ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร 8 เม.ย. - 5 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 11 มิ.ย. 2557
สอบข้อเขียน 17 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์ 3 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 ก.ค. 57
รายงานตัว 21-23 ก.ค. 57

ที่มา : http://ednet.kku.ac.th/register/indexmanu1.php


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments