รับตรง บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รอบที่ 2 จุฬาฯ 2557

UploadImage
รับตรง
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  (รอบที่ 2 )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในพื้นที่ 7 จังหวัด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00
- ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตกร หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
- สามารถฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะ จ.น่านได้

กำหนดการ
รับสมัคร 24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 23 พ.ค. 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 พ.ค. 2557
รายงานตัว 29 พ.ค. 2557


ที่มา : http://www.ocare.chula.ac.th/

สามารถ Download 

ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments