รับตรง สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 57

รับตรง สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 57

UploadImage

 


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศคึกษาต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557
 
จำนวนรับ 100 คนแบ่งเป็น
- ผู้มีคความพิการทางได้ยิน 65 คน
- ผู้มีการได้ยิน  35 คน
 
เปิดรับสมัคร 16-25 พฤษภาคม 2557
 

***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ใบสมัครและระเบียบการของโครงการได้ที่เอกสารประกอข่าวด้านล่างนะคะ


Comments