รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

UploadImage

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดการ
รับสมัคร    17 เมษายน – 25 เมษายน 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน    1 พฤษภาคม 57
สอบข้อเขียน    วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์    วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์    วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา    วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ    18-20 มิถุนายน 2557
เรียกตัวสำรอง รอบ 1    24 มิถุนายน 2557
เรียกตัวสำรอง รอบ 2    30 มิถุนายน 2557


ที่มา : http://www.russianstudies-tu.com/index.php

สามารถ Download 

ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments