รับตรง สัตวแพทย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2557

UploadImage

รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีการศึกษา2557


รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX 2.75 ขึ้นไป


กำหนดการ
รับสมัคร ถึง 6 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 8 พ.ค. 2557
สอบข้อเขียน 14 พ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก 16 พ.ค. 2557
รายงานตัว 19 พ.ค. 2557ที่มา : http://vet.rmutsv.ac.th/vet/content/2014/04/9-132

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments