รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ม.บูรพา 2557

UploadImage

สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557รับจำนวน
สาขาวิชานิเทศศิลป์
1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก  30 คน
2. วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 30 คน
3. วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 30 คน


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments