รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มข. 2557

UploadImage

รับตรง ปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับ 3 สาขา


สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ)

จํานวนรับ จํานวน 30 คน

คุณสมบัติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือGPAในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบข้อเขียน 17 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

จํานวนรับ จํานวน 50 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบข้อเขียน 18 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย

จํานวนรับ จํานวน 10 คน

คุณสมบัติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.20
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์10 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

ที่มา :http://ednet.kku.ac.th/register/


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments