รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 57

UploadImage

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครถึงวันที่  23 พฤษภาคม 2557

UploadImage

 
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร
 

*** ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments