รับตรง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC มอ. ภูเก็ต 57

รับตรง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC มอ. ภูเก็ต 57

UploadImage

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ตาม "โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC" จำนวน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2557
- รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 21 ก.ค. 2557

 

***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/  
หรือโทร 076-276050-1


Comments