รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57

รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57

UploadImage

 
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2557  
เปิดรับสมัคร 1-16 เมษายน 2557
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

หน้าเว็บไซต์  http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=8754


Comments