รับตรง รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557

UploadImage
รับตรง รอบ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีการศึกษา 2557


คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาลัยฝึกหัดครู
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ
- ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร 25 มีนาคม – 20 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 พฤษภาคม 2557
รายงานตัว 8 พฤษภาคม 2557


ที่มา : http://www.pnru.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments