ขยายเวลา รับตรง โครงการทายาทฯอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร 2557

UploadImage

ขยายเวลา รับตรง 
โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 25 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ใช้คะเเนน GAT,PAT
- เป็นบุตรหรือธิดาโดยกำเนิดของเจ้าของอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการ
รับสมัคร ภายในวันที่ 11 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 6 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์ 6-7 พ.ค. 2557

ที่มา : http://agro.ku.ac.th/


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments