รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.นเรศวร 2557

UploadImage

รับตรง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
(ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2557จํานวน 40 คน โดยแยกดังต่อไปนี้
- แบบยื่นคะแนน จํานวน 20 คน
- แบบสอบข้อเขียน จํานวน 20 คน

คุณสมบัต
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เพศหญิง
- ใช้คะแนน O-NET (แบบยื่นคะแนน)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments