รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. 57

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. 57

UploadImage


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับ
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 35 คน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 100 คน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ  จำนวน 25 คน

 
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557
 


***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
Comments