รับตรง คณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ มอ. 57

รับตรง คณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ มอ. 57

UploadImage


โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2557
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาในชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สำเร็จการศึกษาในชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)6เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50
 
สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.comm-sci1.pn.psu.ac.th/stdregist/

 
****ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments