รวมโครงการรับตรงที่จะปิดรับสมัครก่อนสงกรานต์ 57 นี้

รวมโครงการรับตรงที่จะปิดรับสมัครก่อนสงกรานต์ 57 นี้

UploadImage

 
วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยก็ได้รวบรวมโครงการรับตรงที่จะหมดเขตรับสมัครก่อนวันสงกรานต์ปีนี้มาฝากน้องๆ ทั้งหมด 9 โครงการค่ะ ไปดูกันเลยว่ามีรายการอะไรบ้าง
 
1.โครงการ รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 17 มีนาคม 57 - 04 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9691
 

2. โครงการ รับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 05 มีนาคม 57 - 04 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9994
 

3. โครงการ รับตรงทั่วประเทศและรับตรง 12 จังหวัด ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 03 กุมภาพันธ์ 57 - 08 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=7821
 

4. โครงการ รับตรง (รอบ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 30 มกราคม 57 - 08 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9707
 

5. โครงการ  รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มีนาคม 57 - 08 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9845
 

6.โครงการ  โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)
ช่วงเวลารับสมัคร : 07 มีนาคม 57 - 08 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=10097


7.โครงการ  รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 16 มกราคม 57 - 09 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9562
 

8. โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 57
ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มีนาคม 57 - 09 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=10083
 

9. โครงการ รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557
ช่วงเวลารับสมัคร : 31 มกราคม 57 - 11 เมษายน 57 http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=9719
 

น้องๆ สนใจโครงการไหนแต่ยังไม่ได้สมัครก็อย่าลืมสมัครกันนะคะเพราะใกล้หมดเวลารับสมัครแล้ว นอกจาก 9 โครงการนี้แล้วน้องๆ สามารถติดตามข่าวรับตรงทั้งหมดได้ที่ http://admissions.enn.co.th/


Comments