รับตรง โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 57

รับตรง โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 57

UploadImage


เปิดรับสมัครแล้ว โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557  รับสมัคร นักเรียนในสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : GAT/PAT 

รับสมัครถึง 31 มีนาคม  2557
 

*** ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
http://reg2.src.ku.ac.th/


Comments