รับตรง ม.ทักษิณ 57 หลายโครงการ

รับตรง ม.ทักษิณ 57 หลายโครงการ

UploadImage

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

1. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบสอบสัมภาษณ์

สมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  23 ธันวาคม 2556  –2  พฤษภาคม 2557
สมัครทาง website : http://admission.tsu.ac.th ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2556  –2  พฤษภาคม 2557
 
2. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มเรียนที่วิทยาเขตพัทลุง วิธีพิเศษสมัครได้ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
สมัครทาง website : http://admission.tsu.ac.th ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 7 เมษายน 2557   
 
3. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม –30 เมษายน 2557       
 
4. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 3 สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
สมัครออนไลน์ทาง website : http://admission.tsu.ac.th ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม–30 พฤษภาคม 2557
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครทุกโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


เอกสารประกอบข่าว

Comments