รับตรง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2557 รอบที่ 2

UploadImage


รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน
- คณะครุศาสตร์ 270 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 400 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 465 คน
- คณะวิทยาการจัดการ 340 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษษชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)


กำหนดการ
รับสมัคร 3 ก.พ. - 13 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 พ.ค. 2557
สอบข้อเขียน 27 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก 19 มิ.ย. 2557
รายงานตัว 24 มิ.ย. 2557


ที่มา : http://webregis.aru.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments