รับตรง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 57

UploadImage

รับตรง
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 100 คน
- รูปแบบที่ 1 (พิจารณาจากคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา) 50 คน
- รูปแบบที่ 2 (พิจารณาจากคะแนนGAT,PAT1) 50 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษษชั้น ม.6 ทุกเเผนการเรียน
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA คณิต และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีคะเเนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (รูปแบบที่ 1)
- มีคะแนน GAT,PAT(รูปแบบที่ 1)
- มีคะแนน GAT,PAT1 รหัส 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่2)

กำหนดการ
รับสมัคร 17 มี.ค. - 16 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ค. 2557
รายงานตัว 27-28 พ.ค. 2557ที่มา :http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/quota2014/home.php

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments